6 sınıf aritmetik ortalama

.

2023-02-07
    ك ق4فب589غ شسبةوط